Home | Over ons | 

 

Kernenergie
Eenvoudige uitleg over werking van een centrale
Uitleg door EPZ over het proces in de kernreactor

Internationaal Atoomagentschap - IAEA
Site van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) van de VN
INIS in Nederland - beheer
Kerncentrales Nederland
Kerncentrale Dodewaard, gesloten
Kerncentrale te Borssele van EPZ, onderdeel van Delta

Elektriciteitsmaatschappijen met o.a. kernenergie
Atoomstroom.nl, zonder eigen centrales
Delta, met kerncentrale te Borssele, NL
Electrabel, kerncentrales buiten NL
E.ON Benelux, kerncentrales buiten NL
Vattenfall, kerncentrales buiten NL, eigenaar van NUON

Belangrijkste onderzoeksinstituten Nederland
Nuclear Research & consultancy Group, Petten
Reactor Instituut Delft (RID)
TNO (niet-nucleair)
Energieonderzoek Centrum Nederland (niet-nucleair)

Installaties voor nucleair onderzoek
Hoger Onderwijs Reactor, TU Delft
Onderzoeksreactoren en laboratoria in Petten

Tsjernobyl, 20 jaar later
Bezoek onze speciale Tsjernobyl (Chernobyl) sectie, met veel toegankelijke info over het ongeval en de gevolgen.
chernobyltext-kl (6K)

Radioactief afval / ontmanteling
Al het radioactief afval in Nederland gaat naar COVRA
Tweetalige startpagina (NL & EN) over ontmantelen van nucleaire installaties

Splijtstofcyclus
Urenco (NL), uraniumverrijking en isotoopproductie voor o.a. medische doeleinden
Areva (F), splijtstofproductie, recycling en andere diensten
BNFL (GB), splijtstofproductie, recycling en andere diensten

Internationale sites met alg. info
NucNet, nucleaire persdienst
World Nuclear Association, voormalige Uranium Institute (zeer veel en goede informatie)
Lijst centrales en uraniumverbruik, ook van WNA:
Worldatom, informatie van de VN, afdeling International Atomic Energy Agency
International Nuclear Safety Center Database
Duitse site met informatie over kernenergie

Internationale en buitenlandse onderzoeksprogramma's
US dept of Energy - Office of nuclear energy, science & technology
I-NERI International USA Programme met samenwerking o.a tussen US en S.Korea
Onderzoeks programma EU
7de Kader onderzoeks programma EU

Nucleaire geneeskunde
Mallickrodt Medical / Covidien, grootste producent / distributeur isotopen voor medische sector in Europa
GE Healthcare, een andere producent / distributeur
Eurorad, European Radiology Online Database

Nucleaire (vak)verenigingen, nat. & int.
KIVI-NIRIA-Kerntechniek
Netherlands Nuclear Society (NNS)
Dutch Young Generation (DYG), jongeren NNS/KIVI
Stichting Kernvisie
Ecologen voor kernenergie
European Nuclear Society (ENS)
American Nuclear Society

Belangengroepen
NucleairNederland, info site van nucleaire bedrijven in NL
Foratom, vereniging van de nucl. industrie
WANO, vereniging van bedrijvers van kerncentrales

Belangrijke ministeries, Nederland
Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Ministerie van Sociale Zaken

blank (1K)
www.kernenergie.nl